Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De ICT-Office Voorwaarden bestaan uit zeventien modules: een algemene module en zestien submodules.

U kunt de Voorwaarden hieronder downloaden:

 1. Algemene module.
 2. Submodules:
  1. Licentie voor programmatuur
  2. Ontwikkeling van programmatuur
  3. Onderhoud van programmatuur
  4. Application Service Provision, Software as Service en Computerservice
  5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
  6. Webhosting
  7. Detacheringsdiensten
  8. Opleidingen en trainingen
  9. Advisering, consultancy en projectmanagement
  10. Overige diensten
  11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
  12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
  13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
  14. Telecommunicatiediensten
  15. Financiering en leasing van ICT.
Terug